Toenemende lekkages in waterleiding veroorzaakt imagoschade

Volgens onderzoek bij de verzekeringsmaatschappijen, zijn het aantal lekkages in de waterinstallatie minimaal verdrievoudigd.

Nieuwe gebruikte materialen voor de waterleiding zouden hier de oorzaak van zijn. We kunnen inderdaad constateren dat de laatste jaren het aanbod van nieuw leidingmateriaal van verschillend fabricaat flink is toegenomen.

lekkage(Leidingmateriaal gebruikt voor drinkwater, dient sowieso altijd te voldoen aan de voorschriften voor drinkwaterinstallaties.)

Met name bij kunststof waterleidingen ontstaan (volgens het onderzoek) achteraf de meeste lekkages.

Dit kan veroorzaakt worden, doordat de leidingen van de installaties vóór oplevering niet, of niet op de juiste wijze, zijn afgeperst. Oók afpersen dient volgens de NEN 1006, met bijbehorende waterwerkbladen, te worden uitgevoerd.

Lekkages kunnen tevens ontstaan, doordat de montagevoorschriften van de fabrikant niet juist worden aangehouden. Onkunde, respectloos omgaan met het vakgebied, en gebruikte materialen kunnen de kwaliteit flink negatief beïnvloeden.

Er blijkt helaas dus veel onkunde m.b.t. de te verwerken materialen, hun eigenschappen en montagevoorwaarden te bestaan. Vakopleidingen zijn daarom dringend noodzakelijk om kwaliteit voor de toekomst te waarborgen.

Reacties zijn gesloten.