Kwaliteitsborger

Wat zegt het wetsvoorstel hierover:

Private Kwaliteitsborging

Het wetsvoorstel dat er nu ligt, geeft aan, dat een Kwaliteitsborger als Private Bouwinspecteur functioneert. Vanaf 2016 wordt het inschakelen van een Kwaliteitsborger bij vergunningsplichtigen (nieuw)bouw verplicht.

Wanneer is een kwaliteitsborger noodzakelijk

Kwaliteitsborger is noodzakelijk voorafgaand aan de bouw, tijdens de bouw, tot en met de oplevering.

Tijdens de bouw zullen wij, als kwaliteitsborger, erop toezien dat de werkzaamheden aan de Installatie voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit.

Oplevering

Bij de oplevering door de Kwaliteitsborger hoort een prestatieverklaring.

"Zonder Kwaliteitsborger geen Prestatieverklaring, en dus geen oplevering".

Herlé Advies heeft alle erkenningen in huis op het gebied van de Sanitaire Installatie (drinkwater, warmtapwater en riolering), en kan hierdoor de kwaliteitscontrole uitvoeren.

Door samenwerking met onze partners, kan op uw verzoek de gehele bouw op Toetsing Bouwbesluit worden uitgevoerd.