Engineering

Herlé Support Logo - ProjectondersteuningWij ondersteunen u bij het maken van de juiste keuze betreffende materialen, en ontwerp van de installatie.
Voordeel:

  • Wij ontwerpen voor u de installatie, of wij ondersteunen u bij het ontwerpen van de installatie
  • Installaties voldoen aan Bouwbesluit, waaronder de NEN 1006 en de NEN 3215
  • Capaciteit vergroting
  • Kwaliteitsverbetering
  • Tevreden klanten

Moduleren met BIM

Wij helpen u met moduleren

“Herlé Support” projectondersteuning heeft primeur in moduleren met BIM.

Eigen ontwikkeling

Projectondersteuning met moduleren BIM

Foto: Sicco Pictures

Wij merken dat naast de behoefte aan advies, de vraag om tekencapaciteit dringend toeneemt door verhoogde bouwactiviteit.
Daarom hebben wij inmiddels nu de mogelijkheid gecreëerd, om zelf het moduleren van de technische installatie voor u te kunnen verzorgen.
Voor het totale pakket met betrekking tot W en S installaties, kan er onder bepaalde voorwaarden worden gemoduleerd met BIM in o.a. sketchup. Het programma om in Sketchup te moduleren is een eigen ontwikkeling!!!

Installaties uittekenen in o.a. Sketchup was tot op heden vrijwel niet
mogelijk.

Sketchup is op dit moment een programma onder BIM, dat steeds meer wordt gebruikt door architecten en constructeurs.

Op dit moment kan de engineering en het tekenwerk in eigen beheer worden uitgevoerd. Het uitwerken gaat werkelijk tot in detail, denk hierbij aan werktekeningen en prefabtekeningen met bijbehorende materiaalstaten.

Waarom is engineering belangrijk

Herlé Support UitvoeringEngineering is belangrijk voor de veiligheid betreffende volksgezondheid en comfort.
Herlé Support kan samen met u voorwaarden opstellen waar de installatie aan zou moeten voldoen.
Aan de hand van de voorwaarden kunnen wij een complete sanitaire installatie engineren die voldoet aan uw wensen, en bovendien voldoet aan het het Bouwbesluit

Sanitairkeuze

Er is een groot aanbod van Sanitair. Wij ondersteunen u bij het maken van de juiste keuze. Een juiste keuze garandeert een goede werking, en een juiste toepassing als het gaat om comfort en/of veiligheid.

Veiligheid van de installaties m.b.t. volksgezondheid

Als de installatie niet goed geëngineerd is, kan dit gevolgen hebben voor de volksgezondheid, denk hierbij aan Legionella in de drinkwaterinstallatie en rottingsgeur vanuit de riolering.

Legionella

Legionella kan ontstaan door ontwerpfouten in de drinkwaterinstallatie.
Legionella kan veroorzaakt worden door opwarming van de drinkwaterinstallatie, maar ook door toepassing van onjuiste beveiligingen in de drinkwaterinstallatie, en/of door onjuiste dimensionering.

Wij weten alles van wet- en regelgeving op het gebied van Legionella, waardoor risico op Legionellabesmetting zoveel mogelijk beperkt blijft.

Rottingsgeuren vanuit het riool

Rottingsgeuren kunnen een bedreiging zijn voor de volksgezondheid.
Slecht werkende riolering of sifons kunnen ziektes veroorzaken.
Het betreft hier namelijk rioolgassen.
Goede doorspoeling van de leidingen voorkomt aanslag in de leidingen. Schadelijke bacterien en ongedierte hebben zo weinig kans om zich te nestelen.

Wij Engineren de rioleringsinstallatie volgens Bouwbesluit, of kunnen
U helpen bij het controleren van de installatie op Bouwbesluit.