Engineering

Waarom is engineering belangrijk

Engineering is van belang m.b.t. veiligheid, volksgezondheid en comfort.

Herlé Advies kan samen met u voorwaarden opstellen, waar volgens u de installatie aan zou moeten voldoen.

Aan de hand van de voorwaarden kunnen wij een complete sanitaire installatie engineren die voldoet aan uw wensen, en bovendien voldoet aan het het Bouwbesluit.

Veiligheid van de installaties m.b.t. volksgezondheid

Als de installatie niet goed geëngineerd is, kan dit gevolgen hebben voor de volksgezondheid, denk bijvoorbeeld aan Legionella in de drinkwaterinstallatie en rottingsgeur vanuit de riolering.

Legionella

Legionella kan ontstaan door ontwerpfouten in de drinkwaterinstallatie.

Legionella kan veroorzaakt worden door opwarming van de drinkwaterinstallatie, maar ook door toepassing van onjuiste beveiligingen in de drinkwaterinstallatie, en/of door onjuiste dimensionering.

Wij weten alles van wet- en regelgeving op het gebied van Legionella, waardoor risico op Legionellabesmetting zoveel mogelijk beperkt blijft.

Rottingsgeuren vanuit het riool

Rottingsgeuren kunnen een bedreiging zijn voor de volksgezondheid.

Slecht werkende riolering of sifons kunnen ziektes veroorzaken.Het betreft hier namelijk rioolgassen.

Goede doorspoeling van de leidingen voorkomt aanslag in de leidingen. Schadelijke bacterien en ongedierte hebben zo weinig kans om zich te nestelen.

Wij Engineren de rioleringsinstallatie volgens Bouwbesluit, of kunnen U helpen bij het controleren van de installatie op Bouwbesluit.