Controleerbare keerklep in de waterleiding

In de woningbouw is het plaatsen van controleerbare keerkleppen in de waterleiding voorschrift.
Dit ter voorkoming van het terugstromen van vervuild water in de waterleiding. Vervuiling van drinkwater kan ontstaan door te weinig doorstroming in delen van de waterleidingen. Hierbij vormt ook het aansluiten van toestellen, die in een bepaalde gevarenklasse met betrekking tot de volksgezondheid zijn ingedeeld, een risicofactor.
Binnen de woning zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterleiding. In de praktijk blijkt dat men hier totaal niet van op de hoogte is.

Controle achter de voordeur vrijwel onuitvoerbaar

Controleerbare keerkleppenGroter wordt het probleem voor wooncomplexen waarbij een centrale waterleiding aanwezig is. Volgens de NEN 1006 behoort na iedere aftakking een controleerbare keerklep gemonteerd te worden. Deze keerklep valt onder het collectieve leidingnet, dus het onderhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van de bewoners maar onder die
van de verhuurder of VVE.

Daar in de praktijk deze keerklep in de meeste gevallen achter de voordeur in de meterkast is geplaatst, is het controleren ervan vrijwel onmogelijk.
Bewoners zijn op de reguliere werktijden over het algemeen niet thuis.
Met name woningbouwverenigingen hebben hierdoor grote problemen om controles op de keerkleppen te laten uitvoeren.
De regelgeving zou dus aangepast moeten worden, waardoor er voor alle partijen een juiste en uitvoerbare oplossing komt.

Reacties zijn gesloten.