Wisseling van temperatuur op de douchemengkraan kan verbranding van de huid veroorzaken

Wisseling van temperatuurVeelal wordt tijdens de engineering van de waterinstallatie te weinig aandacht besteed aan het mogelijk kunnen optreden van drukverschillen tussen de warm- en koudwaterleiding.

Te groot drukverschil kan namelijk wisseling van temperatuur op de douchemengkraan veroorzaken.

Het is daarom bijzonder belangrijk om ook op het laatste tappunt te kunnen voldoen aan de voorgeschreven minimale voordruk van 100 kPa

Ook is het van belang dat de combinatie tussen douchekop en douchemengkraan op elkaar zijn afgestemd.

Gevolgschade (persoonlijk en zakelijk) van verbranding kan namelijk enorm zijn.

Drukverschil tussen de warm- en koudwaterleiding veroorzaakt niet alleen wisseling van temperatuur op de douchemengkraan.

Er dient ook een juiste afstemming te zijn op de diverse sanitaire toestellen.
Met dit laatst genoemde aspect wordt vaak onvoldoende rekening gehouden.

Mag duidelijk zijn, dat het op de juiste wijze doorberekenen van eventueel drukverlies in zowel de koud-, als de warmwaterinstallatie, noodzakelijk is voor het goed functioneren van de gehele installatie inclusief de sanitaire toestellen.

Reacties zijn gesloten.