Het gebruik van een doorstroom warmwatertoestel voldoet niet altijd aan de wetgeving

Een doorstroom boiler (doorstroom verwarmer) is een eenvoudig en klein elektrisch apparaat, speciaal ontwikkeld voor de warm watervoorziening.

Een ingebouwd elektrisch verwarmingselement activeert het opwarmen, zodra er een raag naar warm water is.

Doordat er alleen water verwarmd wordt als er 'vraag' is, maakt dat de doorstroom boiler efficiënter dan de standaard boiler. Een standaard boiler moet namelijk de gehele waterinhoud constant op temperatuur houden.

Een ander voordeel is dat de doorstroom boiler nooit, in tegenstelling tot de standaard boiler, leeg kan raken. Continuïteit is dus gewaarborgd.

Nadeel van doorstroom boiler

DoorstroomboilerNadeel is dat de doorstroom boiler een groot elektrisch vermogen vraagt, zeker wanneer er een ligbad gevuld zou moeten worden.

De doorstroom boilers zijn tevens in een lagere temperatuur dan 55°C instelbaar. Deze optie is niet volgens de regelgeving, de NEN 1006.  Warmwatervoorziening in een woning zonder circulatie dient minimaal 55°C af te geven aan het mengtoestel of tappunt.

Bij woningen voorzien van een warmwatercirculatienet zelfs 60°C.

Men dient rekening te houden met het feit, dat de waterleidingbedrijven (dus bij gebruik van doorstroom boilers), een aantal voorwaarden stellen.

De doorstroom boilers vallen wèl binnen de gestelde 'Energy Efficiency' volgens het nieuwe Ecodesign.

Reacties zijn gesloten.