Toetsing “bouwbesluit” door Bouwtoezicht van de gemeente, vervalt mogelijk in 2016.

Op dit moment wordt door de gemeentelijke bouw- en woningtoezicht, gecontroleerd op bouwbesluit.

Mogelijk gaat dit in 2016 veranderen. In 2016 dient bij de aanvraag voor een bouwvergunning, opgegeven te worden wie het gebouw gaat controleren op “het bouwbesluit”.

De eigenaar van het te bouwen object, wordt dus verantwoordelijk voor de toetsing op het bouwbesluit.

Toetsing BouwbesluitWaterleiding en riolering dienen ook te voldoen aan dit bouwbesluit.
Tot op heden is er nog niet veel aandacht voor de toekomstig nieuwe situatie.

Tóch zal straks de opdrachtgever, d.m.v. deskundigen op dit vakgebied, moeten kunnen aantonen dat deze installaties zijn getoetst aan het bouwbesluit.

De waterinstallatie en de riolering dienen, volgens het bouwbesluit, te voldoen aan de NEN-bladen. In deze NEN-bladen staat alles over de aanleg en beveiligingen van de installaties.

Zélfs hoe de installatie berekend zou moeten worden. De waterinstallatie en de riolering staan, als enige W-installaties, expliciet omschreven in het bouwbesluit.

Het is dus van groot belang, om nu al voortijdig de juiste partijen in de markt te kunnen vinden die deze toetsing kunnen en mogen uitvoeren.
Voldoende kennis op deze vakgebieden is helaas dun gezaaid.

Reacties zijn gesloten.