Onze werkwijze

Onze werkwijze over Advies Sanitaire InstallatietechniekHerlé Advies Sanitaire Installatietechniek is een klein bureau. Dit heeft het voordeel dat de lijnen kort zijn.

Slagvaardig

Voor Herlé Advies Sanitaire Installatietechniek is het belangrijk om de klant, zijn werkwijze, en zijn projecten door en door te leren kennen. Dit bevordert slagvaardig werken, en schept een vertrouwensbasis. Gezamenlijk brengen wij de projecten in kaart, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Faalkosten vermijden

Hoge faalkosten kunnen worden vermeden door goede samenwerking en goede coördinatie tijdens het gehele bouwproces. Deze faalkosten bedragen niet zelden 10% of meer van de totale bouwkosten!

Heldere tariefstructuur

Bij Herlé Advies Sanitaire Installatietechniek werken we met een heldere tariefstructuur. Wij wijken niet af van vooraf overeengekomen afspraken en offertes. Eventueel meerwerk ontstaan door extra werkzaamheden worden altijd, met u als opdrachtgever, voorafgaand besproken.

Algemene voorwaarden volgens DNR

pdf-document Download de DNR 2011
pdf-document Download de toelichting DNR 2011
pdf-document Download wijzigingsdocument, herziening DNR 2011