Werkzaamheden

Werkzaamheden van Herlé Advies Sanitaire Installatietechniek

Herlé Advies Sanitaire Installatietechniek kan in opdracht van u alle werkzaamheden die betrekking hebben op de sanitaire installatie uitvoeren, zoals:

 • Bouwteam partner
 • Commissioning
 • Support
 • Second opinion
 • Quickscan warmteverliezen warmwaterinstallatie
 • Advies en (mede) opzetten programma van eisen en/of bestek
 • Realiseren ontwerpschets
 • Realisatie tekenwerk installatie
 • Technische omschrijving sanitair en installaties
 • Beoordelen van offertes m.b.t. aanleg installaties
 • Controle van het tekenwerk voor technische installaties
 • Toetsen aan wet- en regelgeving (o.a. bouwbesluit en waterleidingbesluit)
 • Budget bewaking tijdens bouwproces
 • Advies m.b.t. sanitaire toestellen met bijbehorende opstellingen
 • Ondersteuning projectbegeleiding in de uitvoering
 • Inspecties bestaande installaties
 • Oplevering installaties
 • Realiseren van kostenbesparing
 • Overleg met nutsbedrijven t.b.v. aansluitingen
 • Rol van troubleshooter vervullen.
 • Private kwaliteitsborger

Voor projecten met een ontwikkelingstraject, is het prettig een gesprekspartner van niveau te hebben. Wij stellen onze kennis en expertise graag ter beschikking om uw project niet alleen financieel, maar ook kwalitatief in goede banen te leiden. Indien gewenst is, middels onze partners, ook gecombineerde installaties mogelijk. Het betreft hier:

 • Advies Klimaat installaties
 • Advies Elektrotechnische installaties