Wat is Ecodesign?

EcodesignBij Ecodesign wordt er gekeken naar de duurzaamheid van een product. Ecodesign maakt het mogelijk om het milieu-impact van producten reeds vanuit de ontwerp- en ontwikkelingsfase te beperken.

Ecodesign veroorzaakt vermindering van het energieverbruik

Hierbij wordt rekening gehouden met alle schakels in de levenscyclus: Van de grondstofwinning tot het moment dat het product wordt afgedankt, en daarna weer opnieuw gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe producten. Ecodesign kan bijvoorbeeld vermindering van het energieverbruik tot gevolg hebben.

Minimum Energy Efficiency Standaard

Producten die niet voldoen aan het Minimum Energy Efficiency Standaard (MEES) komen niet in aanmerking voor het CE-keurmerk, en mogen dus ook niet meer verkocht worden binnen Europa.

Zo zijn ook de belastingprofielen aangepast voor het tapwater, en de waterverwarmingstoestellen. Dit werd voorheen aangegeven in CW-waarde (figuur 1)

Eigenschappen Tapprofielen

Om stilstand verliezen te beperken wordt door de nieuwe verordening het maximale opslagvolume voor kleine elektrische boilers beperkt tot max. type S.
Zo mag bij warmwatertoestellen voor tapwater die volgens figuur 1 geschikt voor het tappatroon 3XS de opslag/voorraad max. 7 liter zijn. Het maximale warmteverlies is gekoppeld aan de inhoud van het opslagvolume.

Capaciteitsprofiel

In figuur 2 is de minimale energie-efficiëntie aangegeven waar een wamtapwatertoestel aan dient te voldoen.

Reacties zijn gesloten.