Standleidingen riolering in hoogbouw

De gebouwen in Nederland worden steeds hoger. Er is in Nederland nog niet zoveel ervaring met het ontwerpen van extra hoge gebouwen. Zeker met betrekking tot de benodigde sanitaire installaties, en met name riolering.

NEN 3215 en de NTR 3216

Volgens bouwbesluit moet de riolering voldoen aan de NEN 3215 en de NTR 3216. Dit blijkt in flinke hoogbouw niet altijd toereikend te zijn.
Er worden op dit moment rekenmodellen gebruikt die af en toe nog vraagtekens opleveren.
Men is vaak niet geheel zeker of de leiding van de juiste diameters zijn voorzien. Het betreft hier een berekening van de gelijktijdigheidsfactor, met de daarbij behorende hoogte en capaciteitsberekening van de standleiding.

Simdeum-methode

Er is onlangs een onderzoek gestart om te bekijken of hierbij uitgegaan kan worden van de “Simdeum-berekening”.
Simdeum-berekeningen worden tot op heden alleen bij collectieve
waterinstallaties toegepast.

De berekening van de standleiding middels de Simdeum-methode zou een oplossing kunnen betekenen om vraagtekens met betrekking tot de diameters van standleidingen in hoogbouw weg te kunnen nemen.

Reacties zijn gesloten.