Herlé Support ondersteuning in de sanitaire installaties

We zien op dit moment de vraag naar kennis en vakmanschap binnen de bouwwereld enorm toenemen.
Belangrijk is nu, dat de krachten gebundeld worden en de samenwerking wordt gezocht met de juiste partners.
Samenwerking van installatiebedrijven of montagebedrijven met Herlé Support, maakt het mogelijk om de benodigde kennis te delen.

Bouwbedrijven hebben meestal wel een montagebedrijf of installatiebe-drijf beschikbaar, maar helaas ontbreekt hier de kennis en kunde om het voortraject te kunnen begeleiden.
Denk hierbij aan het ontwerp van een installatie die aan alle eisen en
regelgeving voldoet, en werkbare tekeningen voor de werkvloer.
Ook vanuit het installatiebedrijf zelf kan de vraag komen om het
voortraject te engineren.

Kwalitietscontrole op de bouwlokatie

Door de kwalitietscontrole van Herlé Support op de bouwlokatie, wordt de aanleg tevens getoetst aan het bouwbesluit met de daarbij behorende wet- en regelgeving.
Het verzorgen en aanleveren van prefab installaties, of installatie onderdelen behoort ook tot de mogelijkheden.

Werkzaamheden Herlé Support
– ontwerp van de sanitaire installatie
– zorgen voor goedkeuring op de installatie
– bijwonen van werkbesprekingen
– kwaliteitscontrole in de uitvoering
– aansturen, en plannen werkzaamheden installateur

Voordelen van samenwerking met Herlé Support
– capaciteitsvergroting
– engineering sanitaire installaties
– tekeningen op werktekening niveau
– één aanspreekpunt
– kwaliteit

Samenwerking levert capaciteit en kwaliteit!

Reacties zijn gesloten.