Waterinstallatie en legionella beheer

Legionella beheerDe drinkwaterwet stelt een zorgplicht voor de juridische eigenaren van een gebouw. Bij alle (collectieve) installaties is de eigenaar verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van het drinkwater, aanwezigheid van legionella en terugstroming van schadelijke stoffen.

Ook de exploitant van het gebouw kan hier op aangesproken worden. In alle situaties is de eigenaar eindverantwoordelijk.

Legionella beheersplan

Voor eigenaren van een prioritaire installatie (zoals zorginstellingen en hotels) gelden zorgplicht plus extra verplichtingen ten aanzien van legionellapreventie.

Prioritaire installaties moeten voorzien zijn van een legionella beheersplan.

Dit beheersplan moet opgesteld worden door een BRL-6010 gecertificeerd bedrijf.

Bij legionellaproblemen komen er verschillende partijen in beeld,
te weten: een installateur, een BRL-6010 gecertificeerd bedrijf, en wellicht een adviseur.

Verwarring wet- en regelgeving omtrent legionellaproblemen

Verwarring Wetgeving LegionellaproblemenEr is veel verwarring rond de wet- en regelgeving op dit gebied. Bovendien onderneemt elke betrokken partij alleen maar actie met betrekking tot het eigen kleine deelgebied waarbinnen men mag werken en kennis heeft.

Overzicht en specialistische kennis m.b.t. de werking van de gehele installatie ontbreekt.

Doordat er in veel gevallen legionellaproblemen zijn door ontwerpfouten binnen de installatie, is legionellavorming een steeds terugkerend probleem.

Elke partij onderneemt zijn deelactiviteit in bestrijding, maar zonder permanent resultaat.

Onnodige kosten

Om onnodige kosten te besparen is het van belang om een echte specialist te raadplegen. Dan is er support en advies te verwachten die tot een permanente oplossing van het probleem kunnen leiden.

Dus een uiteindelijke kostenbesparing.

Reacties zijn gesloten.