Zorginstellingen en hotels hebben grote zorg aan de centrale koud- en warmwaterinstallatie

Voor zorginstellingen en hotels is de centrale waterinstallatie vaak een zorgenkindje .

Een aantal problemen die zich voordoen zijn: ontwikkeling van legionella, en wisseling van de temperatuur op de douchemengkraan.Wisseling van de temperatuur op de douchemengkraan wordt veelal veroorzaakt doordat de installatie niet goed ge-engineerd en/of gedimensioneerd is.
Bij het engineren moet men, naast de theoretische benadering, ook een praktische beleving hebben bij wat er in een installatie gebeurd.
De meeste adviseurs en installateurs hebben de meeste kennis en aandacht  bij de klimaatinstallaties liggen, en de sanitaire installatie is een bijzaak. Hierdoor wordt de sanitaire installatie vaak een ondergeschoven kindje, en worden problemen (indien nog mogelijk) na oplevering van de installatie opgelost.
Dit brengt veel nazorgkosten (tevens opstartkosten instellingen) en ergernis met zich mee.

Legionella ontstaat vaak in de waterinstallatie, doordat leidingsecties weinig of niet in gebruik zijn geweest. Ook overdimensionering van het leidingnet kan tot legionella leiden.
Om legionellabesmetting te kunnen voorkomen zijn er alternatieve technieken voor handen, maar deze zijn niet in alle gevallen zonder meer toegestaan.
Het is dan ook raadzaam om goed te kijken welke mogelijkheden de alternatieve technieken te bieden hebben. Deze  alternatieve technieken zijn onderling nog niet gemakkelijk vergelijkbaar.
Partner in kennis en ervaring is dan ook van essentieel belang.

 

Reacties zijn gesloten.