Wie kan er nog een installatie goed beoordelen

Het kunnen beoordelen of de sanitaire installatie is aangelegd volgens de laatste wet- en regelgeving en montagevoorschriften van de fabrikanten, is nog maar voor een beperkt aantal mensen weggelegd. Zeker wanneer de bouw weer aantrekt en er monteurs ook vanuit andere landen worden aangetrokken om te klus te klaren, zal goed toezicht op de werkzaamheden van groot belang zijn.

Juist de monteur zelf deed meestal de laatste controle in de uitvoering. Door buitenlandse werknemers de werkzaamheden te laten uitvoeren, valt deze controle grotendeels weg. Zij kennen veelal de hier geldende voorwaarden niet, en zijn vaak onbekend met montagevoorschriften van in ons land gebruikte materialen.

Binnen onze eigen Nederlandse installatiebranche is de aanwezige kennis ook tanende. De eventueel controlerende leidinggevende beschikt vaak ook niet meer over voldoende kennis en kunde. Men schiet vaak tekort in het combineren van theoretisch en praktisch inzicht. Aanwezigheid hiervan is wel de voorwaarde om alles, zowel in de ontwerpfase als in de uitvoering van het werk, goed te laten verlopen.

 

De gevolgen van het veelal ontbreken daarvan, zullen niet gering zijn. De kosten na oplevering, zouden weleens erg hoog kunnen gaan oplopen.

Reacties zijn gesloten.