Wet op kwaliteitsborging heeft goedkeuring tweede kamer

Private kwaliteitsborgers nemen de taken van de afdeling bouw en woningtoezicht over. Die worden op hun beurt gecontroleerd door een nog op te richten toelatingsorganisatie vanuit de overheid.
In plaats van een papieren controle vooraf, gaan kwaliteitsborgers de woning of het bouwwerk controleren. De opdrachtgever krijgt zo een bewijs van de gerealiseerde kwaliteit en de bouwer krijgt meer mogelijkheden om processen te optimaliseren.

Vanuit de brancheorganisatie worden hierbij nog wel enige kanttekeningen geplaatst.

Administratieve lastendruk en aansprakelijkheid zal toenemen

Het belangrijkste kritiekpunt van UNETO-VNI is de forse toename van de aansprakelijkheid bij professionele opdrachtgevers. Als zij niet expliciet anders bedingen, geldt aansprakelijkheid tot maar liefst twintig jaar na afronding van het project voor zowel verborgen als zichtbare gebreken. Dat vindt UNETO-VNI buitensporig lang en onnodig. Extra bescherming zou uitsluitend moeten gelden voor de consument. Want professionele opdrachtgevers hebben al veel invloed op het project, sterker nog, zij bepalen meestal ook de juridische voorwaarden, aldus UNETO-VNI.
Daarom wil de branchevereniging zo snel mogelijk in gesprek met organisaties van opdrachtgevers en aannemers om de administratieve lastendruk van het nieuwe stelsel zoveel mogelijk te beperken.

Er volgen nog wijzigingen op het wetsvoorstel. Op aandringen van de PvdA
wordt het opleverdossier uitgebreid tot consumentendossier. Dit betekent dat installateurs meer informatie moeten gaan aanleveren, bijvoorbeeld over dimensionering, onderhoud, en beheer van de technische installaties.

Later dit jaar zal de Eerste Kamer zich nog moeten uitspreken over het wetsvoorstel.

Reacties zijn gesloten.