Wateroverlast door regenbuien, kan beter voorkomen worden

WateroverlastDoordat de regenbuien intenser worden, neemt de kans op wateroverlast steeds meer toe. Vooral in oudere installaties die gecombineerd zijn met het vuilwatersysteem is het risico op overlast het grootst.

Deze installaties voldoen vaak niet meer aan het huidige bouwbesluit (2012). Deze regelgeving is regelmatig aangepast aan de veranderende weersomstandigheden. De duur van de regenval wordt niet langer, maar geeft wel veel meer water in dezelfde periode.

Wateroverlast door ontbreken onlastvoorziening

Om het risico op overlast te beperken, zullen voorzieningen moeten worden aangebracht in de hemelwaterafvoer. Ontlastputten kunnen het risico tot overlast voorkomen.

Deze is niet verplicht bij grondgebonden woningen.
Ook in een nieuwe installatie wordt deze voorziening niet altijd aangebracht.

Bij ontbreken van de ontlastvoorziening, kan de gevolgschade hierdoor behoorlijk oplopen.

Reacties zijn gesloten.