Watermeter woningen in centrale meterkasten niet meer van deze tijd.

In veel gemeenten worden de watermeters nog in centrale meterkasten aangebracht.
Hierdoor kan het waterleidingbedrijf gemakkelijk de meters controleren, en eventueel
bij calamiteiten afsluiten.
Tegenwoordig  zijn er ook  z.g. slimme watermeters (op afstand leesbaar) tot beschikking. Hierdoor blijft er goede controle op het verbruik.
Tevens bestaat de mogelijkheid om de meterkasten  aan de buitenzijde van de woning te situeren. Hierdoor  kan men vrijwel alle problemen ondervangen.

De centrale watermeterkast is met de kennis  van nu niet meer toe te passen omdat:
-    De verblijftijd van het water door de lengtes van de leidingen in de woning te lang wordt.
Hierdoor wordt het gevaar op ontstaan van een legionellaprobleem vergroot.
-    Er bij lange afwezigheid van gebruiker vaak te weinig doorspoeling is, en ook hierdoor extra risico op legionella besmetting dreigt.
-    Het kostenverhogend doorwerkt  in aanleg en exploitatie.
-    Het milieu extra wordt belast door gebruik van meer materiaal dan nodig is.

Laten wij ons dus bewust zijn van de risico’s m.b.t. de volksgezondheid.
Centrale meterkasten in woningbouw projecten zijn met de kennis van nu eigenlijk niet meer verantwoord toepasbaar.

Reacties zijn gesloten.