Waterinstallatie uitgevoerd in koper kan moeilijk de norm halen.

Veel adviesbureaus schrijven nog steeds (dwingend) het gebruik van koperen leidingwerk  voor. Zij keuren kunststof leidingwerk af.
Toch zijn deze adviseurs vaak niet op de hoogte van de kwaliteit kunststof waterleidingwerk.
Koper heeft als nadeel, dat er weinig garantie mogelijkheden zijn. Zeker wat betreft de levensduur.

Kunststof leidingwerk heeft als voordeel:

-    Vermindering waterslag in leidingen
-    Beter isolerende werking (opwarming)
-    Geluiddemping
-    Garantie
-    Veelal minder gevoelig bij toepassing van waterbehandeling

Bij de gestelde garantiebepalingen op de kunststof leiding, dient men er alert op te zijn dat bij centrale warmwaterinstallaties de kunststof leiding bestand is tegen temperaturen die continue op, of boven de 65°C uitkomen.
Niet alle fabricaten geven in dit geval een lange garantietermijn. Dit heeft met het verouderingsproces te maken van het kunststof.

Reacties zijn gesloten.