Vervuiling van waterleiding vóór montage, kan leiden tot hoge kosten na oplevering.

Hoge kosten kunnen vaak voorkomen worden door kleine details, zo ook bij waterleidingen.
Het is belangrijk dat de waterleiding, vóór de montage, aan de binnenzijde goed schoon blijft.

Veel leveranciers kunnen de waterleiding afgedopt of goed verpakt aanleveren. Het is dan ook zaak deze bescherming tot vlak voor montage te handhaven.
Hierbij uitgaand van levering op de bouwplaats van standaard lengtes of fittingen.
Ook bij ‘prefab’ leidingwerk is het mogelijk de leidingen standaard af te doppen.

Indien men bovenstaande maatregelen niet neemt, kunnen zich de volgende problemen voordoen:
-    Meer kans op ontstaan van legionella
-    Zittingen van afsluiters sneller zijn beschadigd of lekken
-    Perlators raken verstopt

Meer preventie betekent minder onkosten, en dat kunnen wij in deze tijd zeker gebruiken!

Reacties zijn gesloten.