Verhoogde voordruk in de drinkwaterleiding kan leiden tot energiebesparing en betere doorspoeling van de installatie

Bij wet is geregeld, dat er door het waterleidingbedrijf een voordruk van 200 kPa bij de watermeter op maaiveldniveau geleverd dient te worden. In bepaalde regio’s is de geleverde voordruk bij de watermeter inmiddels al hoger dan 200 kPa.
Doordat het waterleidingbedrijf niet méér garandeert dan de wettelijk verplichte voordruk, worden er in veel gebouwen drukverhogingsinstallaties geplaatst.Als de voordruk op 350 kPa zou worden gebracht, zou dat in Nederland tot een behoorlijke energiebesparing leiden.
Tevens kan men bij verhoogde voordruk, d.m.v.  dimensionering, betere doorspoeling creëren in laagbouwwoningen, doordat het drukverlies in de leiding kan toenemen. Hierdoor blijven de leidingen schoner.

Reacties zijn gesloten.