Verdwijnen van grote sanitaire installatiebedrijven leidt wellicht tot onderkenning sanitaire installatietechniek

Met het verdwijnen van veel bedrijven in de sanitaire installatietechniek, verdwijnt grotendeels ook de kennis en kunde binnen dit vakgebied.

Waren voorheen juist deze bedrijven betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, nu zien we steeds meer bedrijven die de sanitaire installaties ‘er even bij doen’. Deze geven niet altijd de hoogste prioriteit aan de sanitaire installatie. Gevolg is vaak geleverde kwaliteit die beneden de maat is. Dat komt de geloofwaardigheid van het vakgebied, en de opdrachtgever niet ten goede.

Binnen de UNETO-VNI is er jaren met sanitaire installatiebedrijven samengewerkt om het betreffende vakgebied op de kaart te zetten.

Hierdoor werd meer erkenning verkregen bij de opdrachtgevers. Door de crisis zijn veel van deze bedrijven verdwenen. Kennis en ervaring uitwisselen is een groot goed.

Wanneer hier de rem op staat, zal dit zeker niet ten goede komen aan de sanitaire installatiebranche.

Voor dit vakgebied is er meer wet- en regelgeving, dan bijvoorbeeld voor c.v.- en luchtbehandeling. Neem de waterinstallatie en riolering. Hierbij zijn de toe te passen NEN-bladen vastgelegd in de wet.

Doordat er ook al geen erkenningen op het vakgebied meer vereist zijn, is het voor opdrachtgevers moeilijk te onderscheiden welk bedrijf nog deskundigheid in huis heeft. De wet kan dan van alles voorschrijven, de vraag rest of er nog partijen zijn die de kwaliteit en veiligheid goed kunnen beoordelen.

Reacties zijn gesloten.