Vastgoed kan op exploitatiekosten besparen

Vastgoed Realiseren KostenpostVastgoed of beter gezegd een gebouw realiseren is kostenpost nr. 1

Het onderhoud van dat gebouw is kostenpost nr. 2.

Bij het ontwerp worden technische omschrijvingen gemaakt, waarbij men zich niet voldoende realiseert of deze ook voor dit specifieke project toepasbaar zijn.

Dit resulteert dan ook in nodeloos hoge kosten, en te weinig duurzaamheid met betrekking tot de voorgeschreven materialen.

Onnodig toenamen van vastgoed onderhoud.

Ook de onderhoudskosten zullen hierdoor onnodig toenemen.

Een goed voorbeeld daarvan is de toepassing van appendages die totaal geen functie hebben. Nodeloze aanschafkosten, en extra onderhoud.

Belangrijk is dan ook, dat met betrekking tot het ontwerp, bestek, tekenwerk en uitvoering, een kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd.

Reacties zijn gesloten.