Toename kwaliteitsmanagement

Herlé Advies focust op kwaliteitsmanagement.

Er is steeds meer behoefte aan kwaliteitsbewaking tijdens het bouwproces.
Aandacht voor het gebruik van de juiste materialen, maar ook voor levering en montage volgens wet- en regelgeving.
Kwaliteitsmanagement begint reeds bij de eerste pennenstreek van het ontwerp, en eindigt met de oplevering.
Vaak wordt er om praktische en/of financiële redenen afgeweken van de voorgeschreven materialen en/of regelgeving.

Dat alles kan in de sanitaire installatie leiden tot problemen, zoals bijvoorbeeld:
– verstopping van de riolering,
– geen/niet juist gemonteerde beveiligingen,
– besmetting van de waterleiding (legionella),
– geen duurzame en bovendien een onderhoudsintensieve installatie.

Er wordt dus vaak een situatie gecreëerd waarin de opdrachtgever uiteindelijk een installatie bezit die veel onderhoud vraagt, of in het ergste geval, na oplevering niet goed functioneert. Dit met als gevolg de noodzaak van aanpassing, of zelf vervanging van de sanitaire installatie.

Herlé Advies Sanitaire Installatietechniek kan voor u de kwaliteit bewaken vanuit de ontwerpfase tot en met uitvoeringsfase!!!!

Reacties zijn gesloten.