Toename kwaliteitsmanagement in de bouw

De komende jaren zal de vraag naar vaklieden alleen maar toenemen. Dit ontstaat mede door een toename in de bouwcapaciteit, maar ook een terugloop in nieuwe aanwas van geschoold personeel.

Opleidingen vakdocenten t.b.v. opleidingen op MBO-niveau stopgezet.

Het slechte nieuws m.b.t. de kennisoverdracht is, dat diverse opleidingen tot vakdocent zijn stopgezet. Dat betekent dat er binnenkort geen docenten meer beschikbaar zijn om vaklieden op te kunnen leiden binnen het MBO.
Denk hier bijvoorbeeld aan opleidingen tot toekomstige engineers, tekenaars of modelleurs binnen de installatiebranche.
Dit is met name bijzonder slecht nieuws voor de sanitaire installatietechniek.

Doordat vakmanschap zal verdwijnen zal de vraag naar controle toenemen.
Dit betreft zowel engineering, alswel uitvoering. Mede door de toenemende vraag naar medewerkers in de bouw, zullen er meer monteurs uit het buitenland worden aangetrokken.
Dit betekent niet meer dan een noodsprong in het duister. De Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van installatietechniek is bij deze arbeiders vrijwel onbekend.
Ook de opdrachtgever is nauwelijks bekend met de voorschriften met betrekking tot de verschillende installaties, en de toe te passen leidingmaterialen.
Er ontstaat op dit moment steeds meer behoefte aan externe partijen die controle uit kunnen oefenen op ontwerp, regelgeving, en kwaliteit.

Herlé Advies Sanitaire Installatietechniek ontwerpt en controleert niet alleen, maar ondersteunt ook de installateur of het montagebedrijf bij het aansturen van de werkzaamheden. Zo ook de communicatie richting de opdrachtgever.

Reacties zijn gesloten.