Stankoverlast uit waterleiding

Drinkwater wordt reukloos aangeleverd door het waterleidingbedrijf. Toch zijn er soms klachten over sanitairkranen waaruit een bepaalde geur komt. Dit kan o.a. mogelijk veroorzaakt worden door vervuilde sifons, of vervuilde waterleidingen.

Bepaalde installatieonderdelen blijken gevoelig te zijn voor bacterievorming.
Dimensionering en materiaalkeuze kunnen dus mede bepalend zijn voor het ontstaan van deze klacht.
Bij vervuiling in de waterinstallatie kunnen bacteriën gemakkelijk aan de wand gaan hechten. In geval van besmetting verspreiden de bacteriën een geur in de waterleiding. Tijdens het tappen van water kan deze geur vrijkomen.
Naast het uiteraard zo hygiënisch mogelijk handelen in de installatiefase, is het altijd van belang dat alle tappunten regelmatig gebruikt worden zodat bacteriën weinig kans tot aanhechten krijgen.

Reacties zijn gesloten.