Afvoer sifons in riolering, een belangrijk detail

SifonsIn de riolering worden afvoer sifons geplaatst.
Het waterslot dient te voldoen, zoals voorgeschreven in het bouwbesluit. Dit níet alleen ter voorkoming van stankoverlast. Zonder de geplaatste sifons zouden er, in onze werk en leefruimtes, ziektenverwekkende gassen worden verspreid.

Speciale sifons

In ziekenhuizen worden zelfs speciale sifons toegepast om de bacterievorming in de sifons te voorkomen.
Noodzakelijk, als men bedenkt dat het hier kwetsbare zieke mensen betreft.

Drukverschil in de leiding kan bepalend zijn of het sifon met te weinig, of zelfs helemaal zonder water komt te staan.
Juiste dimensionering en juiste aanleg kunnen calamiteiten hieromtrent voorkomen.

Reacties zijn gesloten.