Sanitatie voor de toekomst van even groot belang als alternatieve energiebronnen

Bij sanitatie voor de toekomst is het belangrijk dat wij in de nabije toekomst anders dienen om te gaan met het afvalwater dan wij tot nu toe zijn gewend.
In ons afvalwater zitten namelijk stoffen die in de wereld steeds beperkter aanwezig zijn, maar die de mens wel nodig heeft om te kunnen overleven.*
Dit houdt in dat niet alleen het leidingsstelsel aangepast zou moeten worden, maar mogelijk óók de sanitaire toestellen.

In de toekomst meer gescheiden afvalwatersystemen

Sanitatie voor de toekomstOp dit moment bestaat een gescheiden afvalwatersysteem meestal uit twee delen, namelijk een circuit voor schoon water en een circuit voor vuil water. In de toekomst zou zo'n systeem uit nog meer gescheiden delen kunnen bestaan.

Hierdoor kunnen de verschillende afvalstoffen nog meer geconcentreerd worden afgevoerd. Voordeel is het mogelijke hergebruik van een wereldwijd inmiddels beperkt aantal aanwezige grondstoffen.
Technisch is het allemaal mogelijk.

Wellicht zal, om de weg hiernaar toe vrij te kunnen maken voor de sanitatie voor de toekomst, in de nabije toekomst bepaalde regelgeving herzien dienen te worden.

*Hierover zal er binnenkort een aparte nieuwsbrief verschijnen.

Reacties zijn gesloten.