Rioolstank is vaak onoplosbaar

Het rioleringssysteem is meestal een drukloze installatie. Door vrij verval kan de riolering leeglopen! Veel rioleringsinstallaties zijn dermate slecht aangelegd, dat er binnen het gebouw stankoverlast ontstaat.

Mogelijk ligt dan de oorzaak bij lekkage in de riolering, verdamping in het sifon, of het leeggezogen worden door sanitaire toestellen.

Helaas is er in ons land op dit vakgebied, door weinig belangstelling voor het vak en uittreding van oudere vakmensen, nauwelijks meer kennis voor handen.

Problemen op dit gebied zullen hierdoor de komende jaren alleen maar toenemen. We zien nu al veel partijen op de markt die niet meer in staat blijken te zijn om een goed functionerende rioleringsinstallatie aan te leggen en/of problemen in het systeem adequaat op te lossen.

Helaas, want goede kennis van zaken bespaart overlast, geld en ergernis.

Reacties zijn gesloten.