Procedures bepalen vaak de prijs, niet de kwaliteit

ProceduresProcedures, in deze tijd worden vaak belangrijker geacht dan kwaliteit.

Hierdoor kan men zich bij calimiteiten verschuilen achter de procedures.

Door het ontbreken van de juiste kennis, en het zo min mogelijk verantwoordelijkheid willen/durven dragen, wordt alles steeds meer in procedures vastgelegd.

Minder procedures en meer verantwoordelijkheid

Wanneer besparingen mogelijk zijn en daarbij ook nog eens de kwaliteit verbeterd kan worden, kan het zijn dat de procedure hierop aangepast zou moeten worden.

Dit stuit meestal op veel weerstand, waardoor men uiteindelijk de mogelijkheid tot besparing en/of verbetering van de kwaliteit laat vervallen.

Bij aanbestedingen komt steeds meer de discussie naar boven hoe het anders zou kunnen, zodat de opdrachtgever krijgt wat hij verwacht.

Het zou dan ook goed zijn met betrouwbare partners te werken, die om kunnen gaan met minder procedures en meer verantwoordelijkheid. Een goede communicatie en samenwerking bespaart kosten en verhoogt de kwaliteit.

Dit heeft dus niet altijd met techniek te maken, maar juist met het proces.

Reacties zijn gesloten.