Nieuwe rioleringen voldoen vaak niet aan het bouwbesluit

Bouwbesluit 2012 heeft gevolgen voor de sanitairinstallateur betreffende aanleg riolering.

Onder het bouwbesluit valt de NEN 3215, en de NTR 3216. In de genoemde normbladen wordt voorgeschreven de aanleg en dimensionering van de riolering.

Door de crisis heeft de installateur het te druk met acquisitie en calculatie, dat het bijhouden of opleiden mbt kennis van wet- en regelgeving op een laag “pitje” staat.

Toch zijn de normbladen belangrijk. Deze normen zijn mede tot stand gekomen door de installatiebranche. Het mag dan ook duidelijk zijn, dat de normbladen een vertaling zijn van de ervaringen die opgedaan zijn in de aanleg en onderhoud van de riolering.

Veelal bedrijven die meerdere disciplines in de installatiebranche vertegenwoordigen, onderschatten de sanitaire installatie, en zullen dit vakgebied bij gebrek aan specialisme vaak niet bijhouden.

Kennis en kunde in het vak sanitaire installatietechniek, kan de gevolgschade aanzienlijk beperken.

Reacties zijn gesloten.