De nieuwe rekenregels voor de waterleiding, maakt de Q√n methode nog niet overbodig

De nieuwe rekenregels voor de dimensionering van de waterleiding hebben als doel de berekening voor de dimensionering van de waterleiding te vereenvoudigen, en  bovendien de diameter van de waterleiding mogelijk te verkleinen.

Het gaat hier om het bepalen van de maximale volumestroom in de waterleiding. Dit om een goede doorstroming van het water te bevorderen. Dit helpt ontstaan van legionella te beperken.

De rekenregel is alleen te hanteren bij grotere waterinstallaties. Met name in de woningbouw bij een verzamelleiding van meer dan 12 woningen.

Q√n methode

Bij kleinere installaties dient men nog steeds de Q√n methode toe te passen.
Ook bij rekenregels gaat men, betreffende gelijktijdigheid van de tappunten van “aannames” uit.

Men zal dus altijd dienen te controleren of e.e.a.  de werkelijkheid benaderd.

 

Reacties zijn gesloten.