Legionellabesmetting bij opwarming waterleiding (hotspot) komt nog regelmatig voor

Let op, LegionellabesmettingBij aanleg van nieuwe waterinstallaties dient men rekening te houden, dat opwarming van het water in de waterleiding beperkt blijft tot een maximum van 25°C.

Dit is wetgeving!

Toch zijn er nog veel installaties die beïnvloed worden door de omgeving, en de voorgeschreven maximum temperatuur overschrijden.

Gevolg, gevaar op legionellabesmetting. 

Om dit te voorkomen, is een goede coördinatie nodig met de cv-installatie en eventueel overleg met de architect. Er is wel literatuur te verkrijgen, maar wellicht is dit nog weinig gelezen, of begrepen.

Regelmatig is bij het ontwerp nog te weinig rekening gehouden om het gevaar betreffende ongewenst opwarmen waterleiding tegen te gaan. Gevolg is vaak een legionellabesmetting die niet zonder meer is op te lossen.

Dit geeft bij constatering niet alleen kans op ziekte, maar ook behoorlijke kosten op controle- en behandeling-, en indien mogelijk aanpassing van de installatie.

Door gebrek aan kennis en kunde zal dit in de toekomst zeker niet verbeteren.

Reacties zijn gesloten.