Kosten besparen en toch een hoger kwaliteitsniveau

Bouwtekening BadkamerDe tekenaar of modelleur is verantwoordelijk voor het sanitaire installatie-ontwerp. Mede door tijdsdruk wordt meestal voor het eenvoudigste tekenwerk gekozen. Dit resulteert dan ook vaak in een niet kostenefficiënt leidingverloop.

Door tijdsdruk worden tekeningen niet meer gecontroleerd, en/of heeft men de kennis niet meer in huis om de tekeningen te controleren op efficiëntie en correctheid.

Hierdoor wordt er te veel materiaal verwerkt dan nodig, en gaan er te veel uren verloren aan montage.

Bovendien is het gevaar aanwezig voor ontstaan van faalkosten door het gebruik van onjuiste materialen, en/of het niet aan de wet- en regelgeving voldoen van de installatie.

Dit heeft kan dan weer gevolgen (betreffende sanitaire installatie) hebben voor de volksgezondheid, en de hoogte van de exploitatiekosten.

Controle op het tekenwerk en montage, zijn dan ook van essentieel belang.

Details kunnen bepalend zijn tussen winst of verlies.

Reacties zijn gesloten.