Klosets met een kleinere spoeling dan 6 liter voldoen nog niet aan het bouwbesluit.

Volgens bouwbesluit dient de riolering aan de NEN 3215 te voldoen. In de NEN 3215 art. 4.1.7 wordt een toiletspoeling van minimaal 6 liter vereist.

Een riolering, aangelegd volgens bouwbesluit en de daarin gestelde NEN-norm, heeft geen negatieve invloed op de gezondheid.

ToiletspoelingIn geval van te weinig doorspoeling en een onjuist aangelegde riolering, vervuilt de riolering aan de binnenzijde. Dit bevordert het risico op verstopping, de groei van bacteriën (stank), en ongedierte (vliegjes e.d.) in de leiding.

Riolering met een toiletspoeling van minder dan 6 liter, moet aan andere voorwaarden voldoen dan in de NEN 3215 omschreven staat.

De effecten van een toiletspoeling

Wanneer men voor een bouwproject bijvoorbeeld het certifcaat “Breeam” wil behalen, scoort men extra door voor een toiletspoeling van ≤4 liter te kiezen. Het is dus zaak dat men, indien men toch voor een lagere spoeling kiest, de mogelijke gevolgschade goed afweegt.

Reacties zijn gesloten.