Installaties in de woning moeten terug naar de eenvoud

Veel ergernis kan voorkomen worden, indien men in staat is om een installatie op een eenvoudige wijze te ontwerpen. De installatie wordt hierdoor weer onderhoudsvriendelijker. Tevens voorkomt het onnodig veel energie verbruik, is het beter voor het milieu, en beter voor de gezondheid.

Doordat in deze tijd van crisis particulieren vaak zelf proberen uit te zoeken hoe ze de installatie kunnen inregelen, zal de installatie lang niet het rendement behalen van het basisontwerp.

Zo weten wij inmiddels:
- Dat bij een KWO installatie de bronnen vaak niet meer goed werken door verkeerd ontwerp/aanleg of door verkeerd gebruik.
- Dat tevens bij WTW-units van ventilatiesystemen de filters niet tijdig worden vervangen, of dat de leverancier een te positief beeld geeft (lees te lange periode) m.b.t. het vervangen van de filters.
- Dat warmwater tapcapaciteit niet voldoet aan de wensen van de klant.
- Dat er vaak een wirwar van leidingwerk in de vloer aanwezig is, waardoor het moeilijk is om hot spots met de waterleiding  te voorkomen.
- Dat gebruikers installatieonderdelen uitschakelen om energie te besparen, geluid te beperken enz., enz.

Het wordt hoog tijd om de installaties weer eenvoudiger te maken van opzet, zodat het voor de gebruiker duidelijk is waar de installaties voor dienen, en deze eenvoudig zijn in te stellen.
Met de huidige techniek die ons ter beschikking staat, kan dat toch niet al te moeilijk zijn.
Dit voorkomt een ontevreden klant, spaart het milieu, en bevordert de gezondheid.

Reacties zijn gesloten.