Geluid in installatie

Geluidshinder afkomstig vanuit de sanitaire installatie, kan men op verschillende manieren oplossen.

Dit kan voorkomen worden door de juiste bouwkundige voorzieningen te treffen, en/of de juiste keuze van het leidingmateriaal te maken.

Om zeker van juiste geluiddemping te zijn, kunnen de leidingsschachten bouwkundig voorzien worden van de juiste materialen. Dit kan vaak behoorlijke besparingen geven op de installaties, zeker wanneer meerdere installaties in de schacht zijn aangebracht.

Niet alleen de keuze van het leidingmateriaal is belangrijk, maar ook de wijze van monteren.

De keuze van de juiste beugels, situering van de beugels, en de ondergrond waarop de beugel bevestigd wordt, zijn belangrijke factoren om geluidsoverdracht binnen de norm te houden.

 

Reacties zijn gesloten.