De nieuwe ISSO 55 voor gebouwen met een hoogte van meer dan 70 meter.

Tot voor kort waren waterinstallaties voor gebouwen met een hoogte van meer dan 70 meter, overgeleverd aan de grillen van adviseurs en installateurs.

In de ISSO 55 (waterinstallaties in woongebouwen en utiliteit) wordt aan gebouwen met een hoogte van meer dan 70 meter aandacht gegeven.  Hiertoe is besloten, omdat men verwacht dat in de toekomst het aantal hoge gebouwen vanwege de beperkte beschikbare grond alleen maar toe zal nemen.

De ISSO 55 geeft verschillende mogelijke opties aan voor de aanleg.

Reacties zijn gesloten.