Breuk riolering aan fundering kan grote gevolgschade hebben

In de NTR 3216 is aangegeven op welke wijze de gebouwriolering door de fundering kan worden aangesloten op de terreinriolering. Dit om gevolgschade door breuk te beperken.

Het lijkt een onbelangrijk detail, maar wanneer de riolering door materiaalspanning aan de binnenzijde afbreekt is de gevolgschade zeer groot.

Dit betekent vaak wegzuigen van fecaliën vanuit de fundering, fundering voorzien van schone grond, en herstelkosten riolering.

Toch zijn de voorbeelden in de NTR niet altijd voldoende. Werken volgens de aangegeven details, geeft nog steeds het risico dat de riolering afbreekt binnen de fundering. Er zullen dus nog aanvullende maatregelen genomen dienen te worden.

Voorkomen van gevolgschade voorkomt veel ergernis, en hoge kosten.

Reacties zijn gesloten.