Bevestigingen van installaties

Bestekken schrijven vaak van alles voor. Alleen blijkt de gedachte vaak ingehaald te worden door de realiteit!
Geluid in de installatie is vaak lastig onder controle te krijgen.
In deze tijd worden de bouwwerken steeds lichter gemaakt. Juist de schachten en plafonds worden vaak van zeer lichte constructies gemaakt. Hierdoor ontstaat minder geluiddemping voor de installaties.
Uiteraard is door de juiste keuze van het leiding- en ophang materiaal veel geluid te voorkomen.

Ook de juiste isolatie om de leidingen van de sanitaire installaties kan een belangrijke factor zijn.

Er dient reeds in de ontwikkelingsfase van een bouwwerk niet alleen te worden gekeken naar constructies en te gebruiken materialen.
Er zou meer aandacht moeten komen voor geluidsoverdracht van aanwezige installaties. Uiteindelijk betekent dat dat constructie, materiaalgebruik en sanitaire installaties beter op elkaar zijn afgestemd.

bevestigingen van installaties

Reacties zijn gesloten.