Aansluitvoorwaarden bij nutsbedrijven kunnen verwarring geven

Aansluitvoorwaarden van nutsbedrijven, betreffende aanleg van de installatie, kunnen voor verwarring zorgen bij installateur.

De installaties binnen de gevel dienen te worden uitgevoerd volgens het bouwbesluit. In het bouwbesluit wordt, betreffende water en riolering, verwezen naar de NEN 2006 en de NEN 3215.

De aansluitvoorwaarden van de nutsbedrijven mogen niet afwijken van de hiervoor genoemde NEN-bladen binnen het bouwbesluit.

De nutsbedrijven mogen wel voorwaarden stellen aan bijvoorbeeld de maximale diameter, capaciteit per aansluiting, peilhoogte of onderlinge minimale afstand van de leidingen.

Reacties zijn gesloten.