Transformatie van kantoor naar Amrâth hotel Amsterdam